شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ اميد به آينده وليّ فقيه اين عليّ زمان امام من و سَروَر عارفان چنين گفت با آن بيان رسـا بشارت به ما داد و آيندگان چهـل ساله ي دوّم انقلاب بسي بهتر است از چهل سال پيش نمانَد ازين دشمنان بر زمين يکي هم ، پي نفي و اثبات خويش ولي مي رسد بانگ تکبيـر ما از ايران به اقصا نقاط جهان بت سلطه جويان ديرينـه را ز هم بشکند ، شوکت شيعيان
mp3 player شوکر
سرباز کوچک ولايت
رتبه 0
0 برگزیده
124 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top